Historiska kartor online dating

Rated 3.93/5 based on 874 customer reviews

Kartor som efterliknar jordens yta använder sig av kartprojektion, ett sätt att överföra den tredimensionellt verkliga ytan på geoiden till en tvådimensionell bild.Den kanske mest välkända världskartprojektionen är Mercators projektionen som ursprungligen utformades som en typ av sjökort.Annars får man använda någon av de kartprojektioner (avbildningsmetoder) som finns.Vilken som används beror på vilken information som är viktigast att få med på kartan (till exempel korrekta areor, riktningar eller längder).Detta åstadkoms av karttecken (symboler) som visar områdets olika terrängegenskaper samt viktiga objekt i avseende på samhälle, kultur och terrängföremål.Hur en karta ser ut och vad som tas med på den beror på vad den ska användas till.Detta gör man för att det ska vara enklare för kartläsaren att enklare se det som är av betydelse för den specifika kartan, utan att mista noggrannheten vad gäller avstånd.

Kartor som är ritade utifrån något annan beskaffenhet än area för att jämföra relativ storlek kallas kartogram.

Tryckta versioner kan även inkludera omfattande register, avståndstabeller mellan städer och ibland även korsreferenser för vanliga destinationer.

Datorprogram för kartläsning erbjuder ofta en mängd verktyg för att hjälpa läsaren, som exempelvis anpassningsbar skala (så kallade zoom) eller specialutformade sökmotorer för att hitta enskilda färdvägar, adresser eller platser.

Den viktigaste komponenten vid storskalig kartframställning idag är flyg- och satellitbilder.

Utifrån dessa tolkas på olika sätt objekt som skall finnas med i kartan; vägar, vattendrag, skogar, men också mindre objekt som byggnader.

Leave a Reply